Promenite jezik: English
Poručite svoj primerak:  Časopis Arhitekta »
Promenite jezik: English

ARHITEKTURA ZA DECU – Velika deca za male ljude Sadržaj: Tema broja: Arhitektura za decu nije dečija igra LEGO® House: Kocka na kocku… Ideja Studio A&D architects – Rekonstrukcija i dogradnja O.š. „Nikola Tesla“: Sinergija škole i crkve formira centralni trg Studio A&D architects – O.š. “Vera Mišćević” u Belegišu: Škola koju preseca Dunav Studio…

©2020 Arhitekta | Sva prava zadržana.
Svako kopiranje sadržaja bez dozvole je zabranjeno i kažnjivo po zakonu o autorskim pravima.