Parketi Tomović
32212 Prislonica, Čačak, Srbija
(+381) 32 5485 000
(+381) 62 281 182
parketitomovic.com
parketit@eunet.rs

Opis

Toplotno tretiranje i označavanje drvenog materijala za pakovanje

 

Drvo bez kore, je drvo sa koga ja skinuta kora, osim vaskularnog kambijuma, kore oko uraslih čvorova i dzepova kore. Između prstenova godišnjeg porasta ( godovi ). Sušenje u komori je proces tokom koga se drvo suši u zatvorenoj komori koristeći toplotu ili kontrolu vlažnosti da bi se dostigao željeni sadržaj vlage. Tretiranje je zvanično odobren način uništavanja biljnih štetotičina. Naša oznaka je RS – 097. To je obeležje na ( DMP ) koji je međunarodno priznat i kojim se označava drveni materijal za pakovanje koji je tretiran.