Rešenja za okove od Blum-a

Naša rešenja sa okovima čine otvaranje i zatvaranje nameštaja doživljajem


Julius Blum GmbH
Werk 2
Industriestrasse 16973 HÖCHST
AUSTRIA
+43 5578 705 - 0
www.blum.com
info@blum.com

Opis

Raznoliko kretanje preklopnih frontova

Sistem preklopnih frontova AVENTOS unosi veliki komfor kretanja u gornje elemente. Čak se i veliki i teški preklopni frontovi pomeraju lako. Pri tome je AVENTOS posebno praktičan, jer zadržava slobodu kretanja čak i u prostoru u visini glave.

Slobodan pristup

AVENTOS u svakom trenutku omogućava korisnicima nameštaja slobodu kretanja čak i u prostoru u visini glave. Tokom korišćenja kuhinje nameštaj može nesmetano da ostane otvoren.

Lako otvaranje i prijatno zatvaranje

Sa kombinacijom lakog otvaranja i integrisanim BLUMOTION sistemom, AVENTOS se pobrinuo za potpuno novi, maksimalno emocionalni doživljaj pri otvaranju i zatvaranju. Sa tehnologijama kretanja SERVO-DRIVE i TIP-ON mogu lako da se koriste i preklopni frontovi bez ručki.

Drži u svakom položaju

Ako je opružni mehanizam precizno podešen na težinu fronta, tada zahvaljujući kontinualnom zaustavljanju front može da stoji u svakom željenom položaju – i zbog toga je uvek lako dostupan za zatvaranje.

Isti dizajn u gornjim i donjim elementima

Horizontalne fuge određuju izgled fuga i zbog toga ne treba da se prekidaju vertikalnim fugama. AVENTOS omogućava da se u gornjem elementu preuzme isti dizajn kao i u donjem.