Rešenja za okove od Blum-a

Naša rešenja sa okovima čine otvaranje i zatvaranje nameštaja doživljajem


Julius Blum GmbH
Werk 2
Industriestrasse 16973 HÖCHST
AUSTRIA
+43 5578 705 - 0
www.blum.com
info@blum.com

Opis

STANDARD

Jednostavno. Priznato. Ekonomično.

Priznate valjkaste vođice fioka i proverena tehnika. Samo nekoliko delova je dovoljno za pokrivanje sveobuhvatnog programa. Za dug vek trajanja kod fioka i elemenata na izvlačenje od drveta.

Dobre karakteristike hoda i velika stabilnost

Sistem vođica se zasniva na jednostavnom konceptu, koji odgovara za sve oblasti stanovanja.

Kvalitet koji traje koliko i nameštaj

Sistem vođica ispunjava visoki zahtev za konstantno savršenom funkcijom i to u toku kompletnog radnog veka nameštaja.

Elementi za potpuno i delimično izvlačenje

Sa elementima na potpuno i delimično izvlačenje STANDARD nudi brojne mogućnosti.