Promenite jezik: English
Poručite svoj primerak:  Časopis Arhitekta »
Promenite jezik: English
Raspisivač / Naručilac konkursa:

Prirodnjački muzej u Beogradu
Njegoševa 51, Beograd
www.nhmbeo.rs

Sprovodilac konkursa:

Društvo arhitekata Beograda
Kneza Miloša 7a/III, Beograd
www.dab.rs

Otvoreni, jednostepeni, anonimni urbanističko-arhitektonski konkurs za područje „Parka prijateljstva” – Ušće, gradske opštine Novi Beograd i Zemun i idejno rešenje PRIRODNJAČKOG MUZEJA u Beogradu, pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Srbije.

Povod za izradu konkursa je potreba za izgradnjom nove zgrade Prirodnjačkog muzeja koja je identifikovana strateškim prioritetima razvoja kulture Republike Srbije od 2021. do 2025. godine.

Pored ovog primarnog povoda, činjenica je da područje „Parka prijateljstva“ – Ušće, u zoni novobeogradske strane ušća Save u Dunav, jedan od najvrednijih prostora kontakta grada i njegovih reka predstavlja izuzetan ambijentalni, funkcionalni i prostorni resurs najvišeg ranga za Grad. Stoga je potrebno planirati obogaćivanje javnih sadržaja ovog područja, aktivnostima od najvišeg značaja za širu i užu zajednicu. Programi kulture su opredeljujući nosioci razvoja društva i među njima posebno mesto zauzimaju muzeji – ustanove kulture od nacionalnog značaja, kao što su Prirodnjački muzej i Muzej umetnosti 21. veka.

Skupština grada Beograda donela je na sednici održanoj 29. decembra 2009. godine, a na inicijativu Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju grada Beograda J.P., („Službeni list grada Beograda“, br. 61/09) Odluku o izradi Plana detaljne regulacije multifunkcionalnog sportsko- kulturnog sadržaja na području „Parka prijateljstva“ – Ušće, gradske opštine Novi Beograd i Zemun (u daljem tekstu PDR „Ušće“). Cilj ove Odluke je bio da se stvore uslovi za organizaciju kulturnih i sportsko-rekreativnih događaja i manifestacija u okviru javnog parka na Ušću, a kroz preispitivanje postojećeg koncepta prostornog uređenja i sadržaja i mogućnosti unapređenja korišćenja prostora, bez narušavanja postojećeg kvaliteta prostora.

U skladu sa obavezom iz pomenutog PDR-a, Plana „Ušće“, prema kom realizaciji novih objekata kulture prethodi obaveza realizacije urbanističkog-arhitektonskog konkursa, raspisuje se otvoreni, jednostepeni urbanističko-arhitektonski konkurs za područje „Parka prijateljstva“ – Ušće na Novom Beogradu sa idejnim arhitektonskim rešenjem Prirodnjačkog muzeja u Beogradu.

Konkurs se raspisuje radi provere ambijentalnih, prostornih i funkcionalnih kapaciteta lokacije i pribavljanja predloga za što kvalitetniju distribuciju sadržaja/programa u odnosu na kontekst, opredeljenih PDR-om „Ušće“ koja će se definisati idejnim urbanističkim rešenjem, i radi pribavljanja predloga za arhitektonsko idejno rešenje novoplanirane izgradnje Prirodnjačkog muzeja.

Određivanje lokacija i kontekstualizcija novoplaniranih sadržaja, prvenstveno namenjenih kulturi, urbanističkim-arhitektonskim konkursom obezbediće i potrebnu pažnju za uređenje slobodnih površina i njihov odnos sa okruženjem, posebno u odnosu na postojeće objekte nacionalnog značaja, objekte zaštićene kao kulturno dobro – spomenik kulture (Palata Saveznog izvršnog veća, danas Palata Srbija), Muzej savremene umetnosti i znamenito mesto Park prijateljstva), i celinu pod prethodnom zaštitom pod nazivom Priobalna zona Novog Beograda koja obuhvata širi prostor desne obale Dunava i leve obale Save.

Cilj konkursa je da se, u skladu sa konkursnim zadatkom, programskim zahtevima, ciljevima planskih dokumenata, potencijalima lokacije i posebno, značajem i vrednostima predmetnog prostora (kulturna dobra i izvanrednost prirodnih resursa), izaberu najadekvatnije lokacije ustanova kulture nacionalnog značaja kao što su Prirodnjački muzej i Muzej umetnosti 21. veka, kao i ostalih sadržaja predviđenih Planom „Ušće“ – akvarijuma i panoramskog točka, a potom, u skladu sa predloženom distribucijom sadržaja, izabere najkvalitetnije i najadekvatnije Idejno arhitektonsko rešenje zgrade Prirodnjačkog muzeja u Beogradu.

Cilj je i da konkursno rešenje distribucije sadržaja propisanih PDR-om „Ušće“ i Idejnog arhitektonskog rešenja Prirodnjačkog muzeja, u skladu sa kulturno-istorijskim kontekstom, savremenim tendencijama u muzeologiji i značajem i razvojem predmetnog prostora, afirmiše simboličnu ideju 5 novih veza kulture i prirode i promociju javnog života grada, prostora i programa dostupnih svim društvenim grupama i pojedincima.

Očekuje se da konkursno rešenje sve zatečene prirodno-kulturne specifičnosti i vrednosti integriše u savremen, autentičan i prepoznatljiv koncept kojim se nudi razvoj kulture uvažavajći prirodu i tradiciju razvoja grada.

Poseban cilj konkursa je da obezbedi uslove za edukaciju najširih društvenih grupa o svetu prirode i kulturnom identitetu zajednice kroz očuvanje postojećeg kulturnog nasleđa i izgradnju novih programa kulture.

Izabrana rešenja predstavljaće osnov za izradu Urbanističkog projekta za predmetno područje „Parka prijateljstva“ – Ušće na Novom Beogradu i projektne dokumentacije za potrebe realizacije izgradnje Prirodnjačkog muzeja.

  • Početak konkursnog roka / datum oglašavanja: 14.11.2023.
  • Pitanja u vezi konkursa učesnici mogu postaviti do: 31.01.2024.
  • Krajnji rok za podnošenje konkursnih radova je 20.03.2024. godine do 15:00 časova (GMT +1).
  • Objavljivanje rezultata konkursa 19.04.2024 . godine do 23:59 časova (GMT +1).
  Više informacija i detalja saznajte na sajtovima Prirodnjačkog muzeja Beograda ili Društva arhitekata Beograda.

Link za preuzimanje konkursne dokumentacije: https://www.prirodnjackimuzej.konkurs.rs/rs/preuzimanje

©2020 Arhitekta | Sva prava zadržana.
Svako kopiranje sadržaja bez dozvole je zabranjeno i kažnjivo po zakonu o autorskim pravima.