Garažna vrata

Garažna vrata ćemo pre svega odabrati prema veličini prostora za koja su namenjena. Kod pojedinih vrsta garažnih vrata treba voditi  računa i o prostoru za dodatno smeštanje opreme koja je sastavni deo garažnih vrata.

 To je  slučaj kod rolo-vrata ili kod segmentnih vrata kada vrata klize po tavanici ili po bočnom zidu. Postoji više vrsta garažnih vrata, pa možete izabrati ona koja vam najviše odgovaraju. Jedna od najčešćih na našim garažama su klasična garažna vrata koja su dvokrilna i imaju šarke sa obe strane. Danas su vrata sa daljinskim upravljanjem veoma popularna i mogu se naći i kod nas na tržištu.

Postoje još i podizna vrata, segmentna vrata, rolo-vrata i vrata sa bočnim otvaranjem. Podizna, ili kip – vrata se otvaraju vertikalnim pomeranjem panela vrata koji se zatim smešta, to jest naleže, sa unutrašnje strane garaže, tik ispod tavanice.

Segmentna vrata se takođe otvaraju vertikalno i zatim „klize“ po tavanici garaže. Ona zauzimaju izuzetno malo prostora i moguće je ugraditi ih u bilo koju garažu, bez obzira na prostor. Rolo garažna vrata su poput roletni za prozore. Ona se prilikom otvaranja smeštaju u kutiju koja je namontirana iznad samog otvora.

Prikazan jedan rezultat