Promenite jezik: English
Poručite svoj primerak:  Časopis Arhitekta »
Promenite jezik: English

Kuća za odmor na ostrvu Murter, pozicioniranom u centralnom delu jadranske obale u Hrvatskoj, autora Dva Arhitekta, je projekat nagrađen za najuspešnije ostvarenje na području stambene arhitekture za 2016. godinu nagradom ,,Drago Galić’’ od strane Udruženja hrvatskih arhitekata.

Objekat: kuća za odmor na Murteru
Arhitektonski biro: DVA ARHITEKTA d.o.o.
Autori: Tomislav Ćurković / Zoran Zidarić
Saradnici: Tomislav Burgund d.i.a., Maja Markus d.i.a.
Klijent: privatan
Lokacija: ostrvo Murter, Hrvatska
Program: kuća, stanovanje
Površina: 351 m²
Površina lokacije: 1215 m²
Godina izvođenja: 2016.

Fotografije: Damir Fabijanić

Predmetna lokacija se nalazi u vrlo nezahvalnom arhitektonskom okruženju, prema rečima arhitekata “sa tipičnom i aktuelnom mediteransko dalmatinskom stiuacijom u kojoj su, sa jedne strane, izgrađene kuća za tržište koja ide u visinu, sa zapadne strane, i pseudotradicionalna raskošna vila sa bazenom sa istočne strane.”

Izdužena i uska parcela, koja zauzima pravac sever-jug, uz zatečeno okruženje je diktirala oblik kuće. Međutim, umesto klasičnog otvaranja kuće prema moru i okolini, ovde je osnovno programsko opredeljenje bilo da se napravi otklon od neinspirativnog susedstva. Razvoju takve koncepcije projekta je doprinela ideja koja se pobudila u arhitektama – vlasnikova ljubav pema egzotičnim biljkama koje je hteo da uzgaja na datoj parceli pored kuće je inspirisala arhitekte da na taj način reše problem kontaktne zone sa susednim objektima, te stanari stvore “privatni svet za sebe”.

Svi ovi parametri su bili jedno od osnovnih polazišta za postavljanje koncepta budućeg objekta i njegovog oblikovanja.

Taj privatan svet i otklon od susedstva, pritom vodeći računa da se ne stvori potpuno zatvorena forma, je ostvaren konceptom kadriranja. Volumen prostorne longitudinalne tube u kojoj su integrisani okviri kadriraju taj odabrani svet.

Osnovni elementi kadriranja su dva fasadna okvira koja otvaraju kuću, funkcionalno povezujući određene ambijente i aktivnosti u okviru njih. Kadrovi su podeljeni po nivoima, na gornji i donji to jest suteren i prizemlje.

Tim odabranim kadrovima se uspostavlja dijalog sa okolnim prostorom i svakoj etaži dodeljuju drugačiju atmosferu.

Prirodno nagnuti teren omogućio je da se formira nivo suterena koji, osim spavaćeg i ekonomskog bloka pozicioniranih na levoj i desnoj strani, sadrži centralni prostor sa dominantnim okvirom, koji uokviruje pogled na ozelenjeni vrt sa zapadne strane. Donji, intimniji prostor, orijentisan je prema

uzdužnom vrtu, prostoru mira i privatnosti. Tokom popodnevnih sati u jednom kratkom intervalu direktno upada zapadno sunce i osvetljava izduženi vrt kroz koji struji blagi vetar ujedno nudeći mesto za beg i kontemplaciju.

Gornji okvir zapravo čini gornji nivo – lođa, sa predivnim pogledom na bazen, koja služi za dnevne aktivnosti i funkcionlano objedinjuje kuhinju, trpezariju i dnevni boravak, a zapravo je velika letnja kuća namenjena odmoru i svakodnevnim aktivnostima uz bazen. Arhitektura kadrira bazen i vrtove, artificijelno stvorenu sekvencu, distancirajući se na taj način od susedstva.

Kuća je artikulisana minimalističkim narativom, ne ukidajući hedonističko promišljanje u pristupu tokom projektovanja, gde se spoljno i unutrašnje prepliću. Elementarna forma afirmiše neposrednu okolinu te ga pretvara u produžetak prostora kuće, udaljavajući se od nenadahnutog okruženja van parcele. Takav pristup očitava se i u izboru materijala – podovi i zidovi su u sličnim teksturama od kulira, tako da se ovi elementi čitaju kao jedinstvena celina.

Enterijer je proizašao iz koncepta same kuće.Prostorom uglavnom dominiraju svetle boje. U enterijeru je korišćena paleta prirodnih boja i zemljanih tonova na nameštaju. Oprema je od drveta, svedenih formi; unutrašnjost je opremljena jednostavnim, modernim i minimalističkim nameštajem. Arhitekti su sebi dozvolili i upotrebu zlatnih tonova u enterijeru na podužnom zidu dnevnog boravka, koje odskače od ostatka prostora.

Svedena geometrija objekta, beli i plavi tonovi fasade i bazena, bogata i egzotična vegetacija, pažljivo ukomponovani uspeli su da afirmišu deo prostora na kojoj je sagrađena i prevaziđu neusklađenosti konteksta. Kuća za odmor na Murteru je primer kada izbor hortikulture čvrsto definiše projekat, a arhitektura ne pokušava da bude konkurencija vec prepušta centralno mesto vegetaciji.

Tekst: Nataša Jocev, d.i.a.

©2020 Arhitekta | Sva prava zadržana.
Svako kopiranje sadržaja bez dozvole je zabranjeno i kažnjivo po zakonu o autorskim pravima.