Promenite jezik: English
Poručite svoj primerak:  Časopis Arhitekta »
Promenite jezik: English

Za motel KORAL na obali reke Moravice, autor prof. Spasoje Krunić, arhitekt, dobitnik je nagrade NIKOLA DOBROVIĆ (2013.god.), čiji je pokrovitelj Asocijacija srpskih arhitekata (ASA). Nagrada koja nosi ime našeg najvećeg moderniste, dodeljuje se za izuzetna arhitektonska dela za razvoj arhitekture u Srbiji, koja zaslužuju da se nađu u duhovnom okrilju Dobrovićeve graditeljske
zaostavštine.

Projekat: Motel “Koral”
Program: Restoran, prenoćište i poslovni prostor
Lokacija: Trešnjevica, Arilje
Kvadratura: 1.000,00 m²
Autor: profesor Spasoje Krunić, arhitekt
Saradnici: Darko Petrović dipl. inž. arh., Vladimir Anđelković dipl. inž.arh., Dijana Adžemović Anđelković dipl. inž. arh.
Autori enterijera: Dijana Adžemović Anđelković dipl. inž. arh., Vladimir Anđelković dipl. inž. arh., profesor Spasoje Krunić dipl. inž. arh.
Saradnici: Dejan Danilović dipl. inž. arh., Ranko Pavlović dipl. inž. arh., Aleksandar Bogojević dipl. inž. arh.
Godina projektovanja: 2003
Godine realizacije: 2004 – 2012

OSNOVA PRIZEMLJA
+0.00m / 320m2
1. ulazni hol
2. sanitarni blok
3. vertikalna komunikacija
4. restoran sa galerijom
5. terasa restorana
6. kuhinja
7. garderoba/
sanitarni blok za zaposlene

OSNOVA PRVOG SPRATA
+3.40m / 250m2
1. vertikalna komunikacija
2. sanitarni blok
3. sala za sastanke
4. galerija restorana
5. kancelarije
6. kabinet
7. „čardak

OSNOVA DRUGOG SPRATA
+6.80m / 320m2
1. ulazni hol
2. sanitarni blok
3. vertikalna komunikacija
4. restoran sa galerijom
5. terasa restorana
6. kuhinja
7. garderoba/
sanitarni blok za zaposlene
Ukupna NETO površina objekta
(sa terasom) 1000m2

Do motela KORAL, istoimeni kamen u formi grube obrade (“bunja”), posle arhitektonskog ansambla Generalštaba u Nemanjinoj ulici (1957. godine, autor N. Dobrović), retko je korišćen u arhitektonske svrhe.  Eksploatacija ovog kamena vrši se u okolini Kosjerića, za potrebe cementare “Titan”, kao  jedna od osnovnih sirovina za proizvodnju cementa.

“…odnos prema kamenu kao materijalu koji je zaboravljen u savremenoj arhitekturi ovo delo svrstava u grupu bezvremenih, nastalih u stilskom rasponu od arhitekture Rajta preko Dobrovića, do danas.”
(izvod iz teksta “Najbolji u 2013.”, objavljenog u dnevnom listu “ Novosti” 11.01.2014 godine)
Slobodan Maldini

“…Arhitektonski koncept motela “Koral” izašao je iz svih poznatih i raubovanih šema i razdražujuće istosti, krajnje ekonomičan, uprkos činjenici da je u celosti obložen domaćim crvenim kamenom (iz obližnjeg Kosjerića), majstorski superioran sa staklenim ravnima koje su u širokom frontu okrenute prema reci. Neobični i često asketski prozorski otvori su u formuli netipičnog poretka koji navlači misao na sakralnu lepotu, gde se krije unutrašnja kreativna tajna.”
(izvod iz teksta “Korali i mrtvi kapitali” objavljenog u dnevnom listu “Politika” 13.4.2013 godine)
Mihajlo Mitrović

Kamen asocijativnog imena KORAL predstavlja krečnjak sa obiljem fosilnih ostataka (hipurita i rečnog korala, uz prisustvo stilolitskih šavova, zapunjenih kalcitsko – gvožđevitim skramama). KORAL je umereno tvrd kamen, sa dobrim mehaničkim karakteristikama i vrlo blagom dekolorizacijom kroz vreme (prosvetljavanje usled delovanja sunčevih zraka, od mrkocrvene do svetlo crvene boje). Struktura mu je heterogena – mikro do kripto kristalasta.

©2020 Arhitekta | Sva prava zadržana.
Svako kopiranje sadržaja bez dozvole je zabranjeno i kažnjivo po zakonu o autorskim pravima.