Promenite jezik: English
Poručite svoj primerak:  Časopis Arhitekta »
Promenite jezik: English
Projekat srpske pravoslavne crkve, ©Architects MD - www.architectsmd

Suprotno novijoj crkvenoj arhitekturi koja je prisutna poslednjih godina u Srbiji, ova crkva je projektovana na savremeni način čuvajući tradiciju Srpske crkvene arhitekture.

Projekat: Srpska pravoslavna crkva
Godina: Maj 2021.
Površina: 200 m²
Autor: Architects MD – Matija Đedović

www.architectsmd.com

Cilj je bio da se dizajnira moderna crkva (moderna interpretacija starih crkava) koja će napraviti razliku između stare i nove arhitekture, zadržati tradiciju i duh i da ne utiče negativno na tradicionalne crkve i njihovu istoriju. Ako pogledamo istoriju crkvene arhitekture, možemo reći da ona ima uticaj Raške i Moravske stilske grupe.

Svetlost je jedan od najuniverzalnijih i najosnovnijih simbola. To je duhovno i božansko, prosvetljenje i inteligencija. Svetlost je izvor dobrote i krajnja stvarnost…

Svetlost je znanje. Svetlost i senka su dve nematerijalne komponente koje prostoru ili objektu mogu da daju sasvim novi kvalitet i stvore potpuno novu atmosferu u zavisnosti od načina upotrebe. Od najranijih ljudskih prebivališta poput pećina, preko drevnih građevina poput Panteona, do današnjih staklenih nebodera ova dva elementa su ostala jedni od najvažnijih arhitektonskih sredstava.

Crkva je projektovana kao jednobrodna građevina sa jednom centralnom kupolom. Crkva se sastoji od naosa i narteksa. Oltarski prostor je izdvojen i odvojen sa dva stupca. Apsida oltarskog prostora je polukružna i spolja i iznutra. Severno od nje je proskomidija (za čuvanje sakralnih predmeta), a južno đakonikon (za čuvanje crkvenih stvari).

Nema slobodnih stubova pa je unutrašnji prostor pregledan i jedinstven. Uz severni i južni zid prislonjeni su snažni pilastri koji preko lukova nose kube. Jezgro crkve je kockasto – kubično postolje – koje čine poprečni i podužni zidovi koji se uzdižu iznad lukova koji nose kube. Kube ima poligonalan tambur iznad koga je kupola. Prelaz iz kvadratne u kružnu formu se vrši preko pandantifa unutar kockastog postolja. Krov nad glavnim brodom je dvovodan.

Po uticaju na Rašku stilsku grupu, spoljašnja fasada se tretira kamenom, u ovom slučaju siga. Takođe se koristi plemeniti kamen – mermer.

Uticaj svetlosti, kao nečeg svetog i duhovnog, može se videti na dizajnu portala crkve koji poziva posetioca u svoj sveti prostor – crkvu.

Tekst i fotografije: © Architects MD (www.architectsmd.com) – Matija Đedović

©2020 Arhitekta | Sva prava zadržana.
Svako kopiranje sadržaja bez dozvole je zabranjeno i kažnjivo po zakonu o autorskim pravima.