Promenite jezik: English
Poručite svoj primerak:  Časopis Arhitekta »
Promenite jezik: English
Rekonstrukcija Beogradske Zadruge, Karađorđeva, Beograd

Beogradska Zadruga predstavlja Kulturno dobro od velikog značaja. Zgrada je oblikovana u akademskom maniru XX veka, bogato ukrašena plastičnom dekoracijom na fasadama i u reprezentativnom delu enterijera.

OBJEKAT: BEOGRADSKA ZADRUGA, Karađorđeva 48, Beograd
INVESTITOR: BEOGRAD NA VODI DOO, Karađorđeva 48, Beograd
GODINA IZGRADNJE: 1905 – 1907. god.
Autori: arh. Andra Stevanović i arh. Nikola Nestorović
Površina: neto 6.000 m²
Spratnost: Po+P+2+Pk
Rekonstrukcija enterijera: Deo enterijera zgrade je obnovljen 2014. i 2015. godine.
Koordinator projekta rekonstrukcije: Studio Romb doo, Zemun, arh. Ana Đuričić
Izvođač radova na rekonstrukciji enterijera zgrade: As Commerce stan d.o.o., Beograd
Fotografije: Slavomir Matejić

Beogradska Zadruga predstavlja Kulturno dobro od velikog značaja (Odluka, „Sl. glasnik SRS“ br.14/79). U obrazloženju Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda navodi se: “Zgrada je oblikovana u akademskom maniru XX veka, bogato ukrašena plastičnom dekoracijom na fasadama i u reprezentativnom delu enterijera. Projektovana je kao monumentalna ugaona palata, sa tri trakta u osnovi.

Građena je tada najmodernijim građevinskim postupkom, upotrebom armiranog betona, prvi put u Beogradu i obradom fasade u veštačkom kamenu. Arhitektonska kompozicija ove zgrade, upravno-poslovne-trgovačke namene (dućani u prizemlju nestali su u adaptaciji posle Drugog svetskog rata), jedna je od najuspelijih u arhitekturi Beograda toga vremena, kako po logičkom rasporedu prostorija tako i po bogatstvu plastičnih motiva. Dekoraciju na fasadama radio je poznati građevinski likorezac Franjo Valdman. Enterijer zgrade je jedan od najlepših enterijera u beogradskoj arhitekturi.

Čine ga reprezentativni ulazni hol, monumentalno mermerno stepenište, slobodno stojeće skulpture nabavljene u Nemačkoj, bogata dekorativna plastika u štuku na zidovima i tavanici rad likoresca Valdmana, kancelarije i oslikana svečana sala na spratu rad Andrea Domenika i Bore Kovačevića.

Zgrada spada u red antologijskih primeraka srpske arhitekture i jedno je od najvrednijih dela arhitekata Stevanovića i Nestorovića. Pored toga, reprezentuje začetak formiranja modernog Beograda uz savsko priobalje.”

”Prilagođavajući se obliku parcele, osnova ove monumentalne palate na uglu ulica Travničke, Karađorđeve i Hercegovačke je projektovana shodno uslovima mikrolokacije kao trokraka. Na središnji trakt, sa reprezentativnim javnim sadržajem, koji se razvija po dubini parcele, naslanjaju se bočni ulični traktovi sa kancelarijima. Deo objekta iznad prizemlja centralnog bloka kao i trećisprat iznad bočnih krila je nadograđen krajem pedesetih godina XX veka.

Deo enterijera zgrade je obnovljen 2014. i 2015. godine. Prva faza je podrazumevala obnovu reprezentativnog prostora zgrade, ulaz, glavni hol i stepenište, veliku salu, restoran na prvom spratu i kancelarije u prizemlju krila ka Travničkoj ulici, kao i obnovu fasada, uličnog trotoara i dvorišta zgrade. U drugoj fazi je renoviran kancelarijski prostor u prizemlju i na prvom spratu ka Travničkoj ulici, a u trećoj kancelarije na drugom spratu.

Namena objekta je administrativno poslovna, dok se reprezentativni deo u ulaznoj partiji prizemlja i prvog sprata koristi kao javni prostor. U glavnom centralnom krilu je smeštena velika bivša „šalter sala“ banke sa svetlarnikom iznad, a dva bočna krila sadrže prostorije/kancelarije uz ulične fasade sa hodnikom ka dvorištu sa pratećim prostorijama (toaletima i sl.) takođe prema dvorištu zgrade.

Na prvom spratu iznad ulaza zgrade nalazi se velika „svečana sala“/bar sa visinom tavanice od dve etaže i izlazom na terasu. Vertikalne komunikacije su razmeštene u vidu više stepenišnih vertikala: jedno veliko centralno koje vodi samo do prve etaže i tri stepenišne vertikale za ostale spratove po krilima objekta.”

Iz tehničkog opisa, koordinator projekta Studio Romb doo, Zemun
Autor: arh. Ana Đuričić

Priredio: Aleksandar Marković arh., za štampano izdanje časopisa Arhitekta broj 7

©2020 Arhitekta | Sva prava zadržana.
Svako kopiranje sadržaja bez dozvole je zabranjeno i kažnjivo po zakonu o autorskim pravima.