Promenite jezik: English
Poručite svoj primerak:  Časopis Arhitekta »
Promenite jezik: English

Na veoma maloj parceli, između dva postojeća objekta, devastirane arhitekture, ali veoma prisutna (agresivna) u prostoru, trebalo je formulisati novu arhitektonsku formu – nearhitekturu, koja ne bi donela prostorni konflikt.

Projekat: Porodična kuća | Lokacija: Ulica Koste Vojinovića, Beograd
Investitor: Privatni
Autori: Branislav Mitrović, dia i Jelena Kuzmanović, dia
Glavni projektant: Siniša Tatalović, dia
Projektant: Anđelka Ćirović, m.arch
Saradnici: Živorad Đorić. arh. tehn. i Jelena Ugrešić, dia
Godina projektovanja: 2010. | Godina realizacije: 2011. / 2012.

Koncept:

Na veoma maloj parceli (332 m²), između dva postojeća objekta, devastirane arhitekture, ali veoma prisutna (agresivna) u prostoru, trebalo je formulisati novu arhitektonsku formu – nearhitekturu, koja ne bi donela prostorni konflikt.

Izbor arhitektonike, teksture i forme novog objekta morao je da bude prilog dematerijalizaciji artefakta.

Potrošena zelena površina parcele (pokrivena objektom) nadoknađuje se na petoj fasadi objekta, koja obezbeđuje korisnicima novu baštu, zaštićenu od pogleda ulice i eksponiranu do novog kvaliteta vizure.

(stav autora)

Fotografije: Relja Ivanić  |  Korišćen materijal: MITarh

©2020 Arhitekta | Sva prava zadržana.
Svako kopiranje sadržaja bez dozvole je zabranjeno i kažnjivo po zakonu o autorskim pravima.